Formulář pro odstoupení od smlouvy a pro uplatnění reklamace

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ ZDE

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE KE STAŽENÍ ZDE

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy do 14 dnů www.nase-mleko.cz

 

Adresát:               GOLDIM spol. s r.o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, Česká republika

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření objednávky:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa a tel. č.:

 

Č. objednávky z eshopu

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti: GOLDIM spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, korespondenční adresa V Lukách 923, 392 01 Soběslav, identifikační číslo (IČ): 47117885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12537 (dále jen „společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží.

Datum:

Podpis:

 

Formulář pro uplatnění reklamace www.nase-mleko.cz

Adresát:               GOLDIM spol. s r.o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, Česká republika

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Č. objednávky z eshopu

 

E-mailová adresa a tel. č.:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: