Formulář pro odstoupení od smlouvy a pro uplatnění reklamace

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ ZDE

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE KE STAŽENÍ ZDE

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy do 14 dnů www.nase-mleko.cz

 

Adresát:               GOLDIM spol. s r.o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, Česká republika

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření objednávky:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa a tel. č.:

 

Č. objednávky z eshopu

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti: GOLDIM spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, korespondenční adresa V Lukách 923, 392 01 Soběslav, identifikační číslo (IČ): 47117885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12537 (dále jen „společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:

 

Formulář pro uplatnění reklamace www.nase-mleko.cz

Adresát:               GOLDIM spol. s r.o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, Česká republika

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Č. objednávky z eshopu

 

E-mailová adresa a tel. č.:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: