Oligosacharidy shodné s mateřským mlékem, to je další důvod, proč vybrat kojenecké kozí mléko!

Jak bylo vědecky potvrzeno, kojenecká mléka na bázi kozího mléka mají přirozený obsah oligosacharidů označovaných jako 2'-FL. Totožný typ oligosacharidů s prebiotickým mechanismem účinku se přirozeně vyskytuje v lidském mateřském mléce.  Tématu se věnoval na svých stránkách British Journal of Nutrition (2019).  Studie potvrzují prebiotické a antiinfekční vlastnosti kojeneckého kozího mléka. Zdraví a pohoda jsou samozřejmě optimální pro všechny věkové skupiny, ale je nepochybně nejdůležitější pro zranitelné skupiny, jako jsou kojenci a batolata. Trh výrobků s náhradní výživou, jejichž cílem není jen plnit bříško kojenců, ale které mají navíc zdravotní přínos, roste s rostoucí poptávkou, díky zavádění tzv.  čistého složení, které je bez alergenů a aditiv a mají navíc pozitivní zdravotní efekty.

Kozí mléko je nejvíce podobné lidskému mateřskému mléku také díky přítomnosti shodného typu oligosacharidů

"Kojenecká mléka z kozího mléka mohou bez přídavku umělých oligosacharid účinně podporovat střevní mikroflóru  a tím i zdraví střev kojenců ." potvrzuje australská výzkumná studie.

Výrobci kojeneckých mlék  s kravským mlékem se snaží obohacovat mléka uměle vyrobenými oligosacharidy typu 2'-FL2'-Fukosyllaktóza je oligosacharid, přesněji, fukosylovaný neutrální trisacharid složený z jednotek L-fukózy, D-galaktózy a D-glukózy. Jedná se o oligosacharid, který se přirozeně vyskytuje také v mateřském mléce a tvoří v něm až 30% všech oligosacharidů.

Po velmi podrobné analýze dvou komerčních mlék s kozím mlékem pro kojence ve věku 0-6 měsíců a pro kojence ve věku 6-12 měsíců, bylo zjištěno, že ze 14 druhů oligosacharidů v kozím mléce se také pět nalézá v lidském mateřském mléce. Vedle sialylovaného oliogosacharidů byl v kozím mléce nejvíce zastoupen fukosylovaný typ 2'-FL . Jak již bylo řečeno, je to také nejhojnější oligosacharid v mateřském mléce a je nyní předmětem dalšího rozsáhlého výzkumu. Kozí mléko má tedy více specifických oligosacharidů, u nichž se předpokládají (a také postupně potvrzují) výborné ochranné vlastnosti pro lidský organismus.

Podle nového australského výzkumu se 14 druhů oligosacharidů (prebiotik), které podporují růst prospěšných bakterií a chrání trávicí trakt před škodlivými bakteriemi působícími ve střevě,  přirozeně vyskytuje v kojeneckém kozím mléku. Před zahájením výzkumu se neočekávalo, že malé dávky přítomných oligosacharidů budou dostatečné pro podporu růstu prospěšných bakterií a pro zabránění navázání patogenních bakterií na střevní buněk. Avšak klinické zjištění vedlo k závěrům, že takto přirozeně mohou být chráněni kojenci před gastrointestinálními infekcemi.  Oligosacharidy brání patogenům, jako je E. coli - zodpovědná za téměř třetinu případů průjmů dětí - před jejím navázáním na střevní buňky. Jiná studie nalezla 64 druhů oligosacharidů (prebiotik) v kozím mléce.

"Bylo překvapivé, že kojenecká mléka s kozím mlékem obsahovala stejnou různorodou škálu přírodních oligosacharidů, které se vyskytují v čerstvém kozím mléce. To je důležité zjištění, protože výrobní postupy neovlivňují jejich zastoupení, ani jejich biologickou aktivitu," konstatuje australská studie. Za pozitivní je nutné považovat i to, že oligosacharidy (i typ 2'-FL) jsou přirozeně se v mléce vyskytující druhy a ne uměle přidávané.

Upozornění: Mateřské mléko je nejlepší stravou pro miminko. Náhradní kojenecká výživa se podává pouze v případě, pokud kojení není z nějakého důvodu možné.

ZDROJE:

  1. NutritionInsight, 01072019
  2. British Journal of Nutrition, (2019) 122(4), s 441-449
  3. Ruhaak, LR& Lebrilla, CB (2012) Advances in analysis of human milk oligosaccharides. Adv Nutr 3, 406s–414s.
  4. Quinn, Erinn M. Slattery, Helen Walsh, Dan Joshi, Lokesh and Hickey, Rita M. 2020. Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC 15697 and Goat Milk Oligosaccharides Show Synergism In Vitro as Anti-Infectives against Campylobacter jejuni. Foods, Vol. 9, Issue. 3, p. 348.
  5. Lu, Jing Zhang, Yan Song, Bo Zhang, Shuwen Pang, Xiaoyang Sari, Ratna Nurmalita Liu, Liu Wang, Junhui and Lv, Jiaping 2020. Comparative analysis of oligosaccharides in Guanzhong and Saanen goat milk by using LC–MS/MS. Carbohydrate Polymers, Vol. 235, Issue. , p. 115965.
  6. Orczyk-Pawiłowicz, Magdalena and Lis-Kuberka, Jolanta 2020. The Impact of Dietary Fucosylated Oligosaccharides and Glycoproteins of Human Milk on Infant Well-Being. Nutrients, Vol. 12, Issue. 4, p. 1105.
  7. Yue, Haiyun Han, Yuanyuan Yin, Binru Cheng, Cheng and Liu, Li 2020. Comparison of the antipathogenic effect toward Staphylococcus aureus of N ‐linked and free oligosaccharides derived from human, bovine, and goat milk . Journal of Food Science, Vol. 85, Issue. 8, p. 2329.