Jak na pitný režim, co je to dehydratace?

voda-a-cup-of-water-904698_1280

 

Ruku v ruce s horkým letním počasím se můžeme setkávat s problémem špatného pitného režimu. Velké pracovní vytížení, stres, ale také sport či fyzicky náročná činnost přispívá k tomu, že zapomínáme dostatečně pít, což následně může vést k suchosti v ústech, zhoršení výkonnost, nižší schopnosti se koncentrovat, malátnosti, ale také s nedostatečným pitným režimem může souviset bolest hlavy, případně také zácpa.


Voda je přitom nezbytný předpoklad pro vyspělý život v podobě, jak jej známe. Tělo každého z nás je tvořeno nejméně z poloviny právě vodou, u novorozenců tvoří dokonce až tři čtvrtiny. O významu pitného režimu svědčí i fakt, že bez vody jsme schopni přežít nanejvýš několik dní, zatímco bez stravy obvykle bez výraznějších potíží přežijeme i několik týdnů. I přesto však může nadbytečný přísun tekutin v některých případech uškodit. Voda je obsažena i v potravinách – uvádí se, že v průměru potravou pokrýváme kolem pětiny její denní poptávky.

Kolik tekutin na den je potřeba?

Obecně platí, že příjem tekutin by měl pokrýt jejich ztrátu v těle, přičemž tekutiny ztrácíme zejména močí, ale též stolicí, potem a vydechovaným vzduchem. Výdej se přirozeně zvyšuje pobytem v teplém prostředí, při fyzické námaze a dále při horečce, průjmu, zvracení, event. může být i jedním z projevů některých závažnějších onemocnění, jakým je např. cukrovka. Nejčastěji se setkáváme s doporučením, že bychom měli v průměru každý den vypít 1,5-2 litry tekutin – mezi ty však není možné započítávat kávu či jiné nápoje s kofeinem, pivo, víno ani tvrdý alkohol. Pro dospělého platí doporučení vypít denně 20-40 ml tekutin na každý kg tělesné hmotnosti, u dětí je potřeba přirozeně nižší – u dětí okolo jednoho roku jde cca o 1 litr tekutiny a s věkem se postupně zvyšuje. 

Na druhé straně nadměrný přísun tekutin (dokonce je znám termín akvaholismus, což je stav, kdy se člověk snaží vypít co nejvíce tekutin za den, a to i bez pocitu žízně) může být naopak i kontraproduktivní, a to zejména u osob s onemocněním ledvin nebo srdečně-cévního systému. Velmi orientačně o aktuálním stavu zásob vody v našem těle vypovídá množství a barva moči (tmavě žlutá barva = nízká hydratace). Je tu ještě jednodušší ukazatel – jednoduše máme pocit žízně. Bohužel malé děti a senioři tento pocit mít nemusí, a proto je třeba u nich podporovat pravidelný příjem tekutin a aktivně jim tekutiny nabízet.

Jaké tekutiny bychom měli pít?

Za nejoptimálnější způsob dodání tekutin lze bez okolků označit konzumaci čisté vody – neobsahuje žádná aditiva, nedodává našemu tělu v danou chvíli žádné prázdné kalorie a mimo jiné nepodporuje tvorbu zubního plaku a kazu. Nezavrhujte ani čaje či sycenou vodu, skýtají pocit osvěžení.

Pozor dejte na slazené nápoje, které kvůli dodávce jednoduchých cukrů vedou k dalšímu pocitu žízně a jejich nadměrný přísun vede k nadváze. Totéž se týká i rizika zvýšené kazivosti zubů, což ostatně platí i pro kyselé nápoje (např. přemíra ovocných šťáv), které mohou narušovat zubní sklovinu nebo vést ke zvýšené citlivosti krčků zubů. Některé nápoje mohou být bohaté na kofein, jehož zvýšená konzumace může paradoxně podporovat dehydrataci a pro děti či adolescenty nejsou vhodné vůbec.

Co znamená rehydratace a kdy k ní dochází

Kromě vody je nezbytné v odpovídajícím množství přijímat i minerály, které přirozeně ztrácíme zejména močí a pocením, v horším případě pak při zvracení a průjmu. V takovém případě je namístě rehydratace zakládající se nejenom na dodání potřebné vody, ale taktéž na přívodu potřebných minerálů. Existují i komerčně dostupné přípravky, orální rehydratační roztoky, které jsou určeny právě k tomuto účelu a lze si je pro domácí využití na doma i na cesty a dovolené opatřit běžně v lékárnách. Závažnější stavy je pak třeba řešit podáváním tekutin nitrožilně za hospitalizace.

Jak předejít dehydrataci?

  • pít dostatečné množství tekutin - ideálně čisté vody
  • dospělý má průměrně vypít 20 - 40 ml tekutin na 1 kg své hmotnosti
  • děti od 1 roku zhruba 1 litr tekutiny za den a s věkem zvyšovat
  • doplňujte i minerály (formou minerálních vod a nebo iontových nápojů (orální rehydratační roztoky) 
  • naslouchejte svému tělu a nepřepínejte své síly

Přejeme vám krásné léto bez jakýchkoli zdravotních obtíží!